Motýlí masáž

motýlí masáž

Motýlí masáže jsou velmi jemné a lehké dotyky, které pomáhají uvolňovat hlubší napětí. Jsou vhodné pro novorozeňátka (zdravé­mu dítěti poskytují podporu) a také pro předčasně narozené děti (zraněné dítě masáže léčí). Masáž jim neublíží, ale naopak, jemné doteky je uklidní a postupně uvolní.Tento dotyk jemných „mo­týlích“ křídel jim pomáhal přežít. Jemná masáž uvolňuje „napětí“, které vzniká po přežitém traumatu.Už při prvních dotycích se vytváří základ budoucích tělesných zkušeností. Dítě jejich prostřednictvím vstupuje do světa pocitů ihned po narození. Léčba pomocí dotyků (hlazení a jemné masíro­vání) předčasně narozených dětí má neuvěřitelné výsledky. Hlaze­ní dítěte v inkubátoru tiší jeho hlad po kontaktu, po blízké bytosti. Pomoci dotyků vnímá blízkost matky a ví, že není opuštěné. Vy­chutnává si tyto pocity sounáležitosti a tělesné blízkosti.Masáž pomáhá zmírnit psychické a fyzické následky traumat (způsobených např. těžkým nebo předčasným porodem, či zá­žitky z prenatálního období) a umožňuje znovu spojit zpřetrhané vazby mezi jednotlivými členy rodiny pomocí nových propojení jejich energetických polí. Masáž podporuje rozvoj dětí bezproblé­mových stejně jako traumatizovaných.

Odloučené děti v inkubátorech „trpí“ zmenšením svého život­ního energetického pole. Tělesný dotek však dokáže tuto situaci zvrátit a stimulovat energetický rozvoj dítěte. Mezi matkou a no­vorozencem existuje energetické pouto, které podmiňuje vznik pocitu bezpečí. Bez tohoto pouta dítě upadá do pocitu úzkosti a cítí se odříznuté od matky. Toto energetické pouto je nejdůleži­tější součástí mateřství. Dotykem se vytváří jejich vzájemné ener­getické spojení.

Životní energie, která proudí mezi dětmi a rodiči, podporu­je jejich vlastní uzdravující schopnosti. Děti se díky tomu rychleji uzdravují a jsou šťastnější. V současné době procházíme obdobím hlubokých změn a transformací a stále více potřebujeme prostředky, které nám pomohou v překonání nesnází s tím spojených. Na povrch citelně vyplývají naše nezpracované, i velmi hluboce zakořeněné či uložené bloky. Bloky, jež se utvořily v prenatálním období, jsou základem „schémat“, která se pak v našem životě objevují a neustále jej ovlivňují a to nejen z hlediska zdravotního. Projevují se totiž v našem celkovém přístupu k životním situacím.

Velmi dobré výsledky jsou při ošetření všech členů rodiny:-)

© 2016 Monikakoleckarova.cz

obalymancik.cz|gastronerez.eu|stolarstvistolfa.cz|avalon-uh.cz
pila